...Jsme ze stejné látky z jaké jsou sny a naše malé bytí obklopuje snění. Jsme jako stíny vržené zpět do reality. Duše uzamčené v cizím těle. Odrazy skutečnosti v nekonečnu ...

Březen 2012

Temná noc se připomíná mlžným ránem

18. března 2012 v 22:22 | Dae |  ...a co ještě, vodu z deště

Temná ... noc ... se ... připomíná ... mlžným ... ránem

Bosý stín
kráčí
chladnou rosou

Modrý pták
leží
v kůře stromu

Malá křídla
spí
pod listy podzimu

Teplo ... mého ... srdce ... tepá ... mi ... pod ... dlaněmi... moon and Moon ...

4. března 2012 v 21:31 | Dae |  ...a co ještě, vodu z deště
______________________________________________________________________________________________

Kde se vzali, tu se vzali
brali vše co uviděli
na kousky duši rozebrali
a nikoho se nezeptali...
...
Pálili, hanili
vše krásné zničíli
své oči v tichu tmy ztratili
a nikoho se nezeptali...
...
Mraky a mlhu pili
skákali, tančili
srdce naše svou vášní zabili
a nikoho se nezeptali...
_____________________________________________

Víš...
Chtěla bych mít dva červené topánky,
ve vlasech rozkvetlý tulipán.
Chtěla bych sedmikráskám plést copánky
a nechat vítr klidně proudit dál.
_____________________________________________

Když od Tebe odcházím...
připadám si vzácnější.
Když od Tebe odcházím...
zítřek se zdá snadnější.
Když od Tebe odcházím...
ticho a klid mě konejší.
Když od Tebe odcházím...
vše jiné je zas krásnější.